Güvenlik ve Yasal Uyarılar

1.Genel Uyarılar

1.1. Sigortacılık Kanunu ve SBM'nin tabi olduğu diğer mevzuat gereğince, e-posta / metin / mesaj / mobil uygulama / web sayfası içeriği gizli bilgi içermese dahi bir bütün olarak ilgilileri arasında gizli belge hükmündedir. SBM'nin bilgisi ve yazılı onayı olmadan herhangi bir yolla alenileştirilemez, çoğaltılamaz, içeriği kısmen ya da tamamen kopyalanamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, değiştirilemez ve hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz veya kullandırılamaz.
1.2. E-Posta / metin / mesaj / mobil uygulama /web sayfası içeriğindeki bilgilerin yetkisiz kullanılması, çoğaltılması, dağıtılması, ilgisiz kişilere herhangi bir yolla iletilmesi ya da benzeri eylemlerde kullanılması yasaktır.
1.3. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ile ilgili herhangi bir bilgiyi/mesajı yanlışlıkla elde ettiyseniz, lütfen göndericiyle temasa geçiniz, siliniz ve iletişim formu olan http://www.sbm.org.tr/tr/OnlineIslemler/Sayfalar/Iletisim-Formu.aspx linkinden SBM'ye bilgi veriniz.
1.4. Site aracılığıyla verilen hizmetlerde kullanıcılardan alınan bilgilere yetkisiz erişimlerin engellenmesi için, bilgi sistemleri üzerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır ve bu site aracılığı ile gerçekleştirilmiş olan tüm aktivitelere ait kayıtlar, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi gizlilik politikası çerçevesinde saklanmaktadır.
1.5. Bu gizlilik kuralına aykırı davranış halinde ilgililer hakkında Sigortacılık Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Bu yolla elde edilmiş belgenin ifşa edilmesi veya kullanılması nedeniyle SBM'nin doğrudan ya da dolaylı olarak uğrayacağı zararların tazmin hakkı saklıdır.

2.Web Sayfasının Kullanımına Yönelik

2.1. www.sigortam360.com sitesi ve içeriğinin sahibi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)'dir. Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıda belirtilenleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğer kullanım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.
2.2. Sigortacılık Kanunu'nun 31/B maddesi gereğince Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin bütün işlem ve kayıtları gizlidir. SBM ile ilişkide olanlar ya da SBM tarafından yayınlanan bilgileri herhangi bir şekilde elde edenler, bunları kanunda açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya başkalarının yararlarına kullanamazlar, kar amacı taşımasa dahi ticari ya da sosyal faaliyette kullanamaz. Elde edilen bilgi SBM tarafından alenileştirilmiş ve sır özelliği taşıması dahi açıklamaya ilişkin yasak geçerlidir. Buna aykırı hareket edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve iki yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. İlgili tüzel kişiler için de Türk Ceza Kanunu'nda belirlenen güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
2.3. www.sigortam360.com sitesi ve içeriği, hiçbir kişi veya kuruluşa herhangi bir konuda herhangi bir taahhüt içermemektedir
2.4. Kullanıcılar, sitedeki bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Mevcut olan bilgiler SBM tarafından aleni olarak yayınlanmış olsa dahi, SBM'nin önceden yazılı izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, kâr amacı olmasa dahi hiçbir ticari ve tanıtım faaliyetinde kullanılamaz.
2.5. www.sigortam360.com sitesinde üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi, tasarım, resim, logo gibi telif hakları, tescilli marka, patent ve mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilebilecek tüm haklar SBM ve ortaklarına aittir. SBM'nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz, ticari amaçla kullanılmaz.
2.6. SBM, www.sigortam360.com sitesi ve bağlantılı elektronik ortamlarda yer alan tüm bilgileri ve tasarımı önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
2.7. SBM, www.sigortam360.com sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bunlara dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar veya kayıplardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Sitede bulunan bilgilere dayanılarak her türlü karar ve eylemin sorumluluğu bilgiyi alana ve kullanana aittir; SBM sorumlu değildir. Sitede yer alan bilgiler herhangi bir hukuki uyuşmazlıkta delil olarak kullanılamaz.
2.8. www.sigortam360.com sitesine veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan, SBM sorumlu tutulamaz. Yönlendirme yapılan sitenin sorumluluğu malikine aittir.

3. Sorgulamalara Yönelik

3.1. Sorgu sonuçları verilen bilgiler, Sigorta Şirketlerinin SBM'ye ilettiği kayıtlardan ibarettir. Sigorta Şirketlerinin kayıtlarına girmemiş veya SBM'ye iletilmemiş bilgileri içermez.
3.2. Sorgu sonucu, sorgulama yapan ile SBM arasında gizlidir.
3.3. Herhangi bir uyuşmazlıkta delil olarak veya ticari amaçla kullanılamaz, çoğaltılamaz. Aksi durum Sigortacılık Kanunu ve TCK gereği suçtur.
3.4. Sorgulamalar dönen bilgiler Sigorta Şirketleri tarafından merkezimin kayıtlarına girildiğinden, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) dönen bilgi içeriği ile ilgili olarak hiçbir hukuksal sorumluluğu kabul etmez.
3.5. Sorgu sonucunda hata ya da eksiklik tespit edilmesi halinde ilgili sigorta şirketine başvuru yapılması gerekmektedir.
3.6. Hasar Geçmişi Sorgulama hizmetiyle sunulan hasar bilgileri, 2003 yılından itibaren sigorta şirketleri tarafından yapılan kasko ve trafik sigortası hasar ödemeleri ile sınırlıdır. Hasar bilgileri bir defaya mahsus cam hasar ödemelerini içermemektedir.
3.7. Tutanak sorgulama hizmetinde trafik kazasına karışanların kendi aralarında tuttuğu Kaza Tespit Tutanağı (KTT) ve Mobil Kaza Tutanağı (MKT) bilgileri esas alınmıştır. Polis ve jandarma tarafından tutulmuş kaza bilgisi kayıtları bu hizmet kapsamında yer almamaktadır.

Yardıma ihtiyacınız var mı?

Her türlü sorularınız için mesai saatleri içinde deneyimli ekibimize danışabilir, yardım alabilirsiniz.

;